fbpx

אודות מרכז המבקרים 'עוז בנגב'

מרכז המבקרים 'עוז בנגב' למורשת, התיישבות, ביטחון וחקלאות, הוקם כסמל להתיישבות בגבול לאחר קום המדינה – מההיאחזות הנח"ל הראשונה ועד לימינו. מרכז המבקרים 'עוז בנגב' ממוקם בקיבוץ נחל עוז, השוכן במועצה האזורית שער הנגב.

סיפורו המרכזי של המרכז הוא סיפורה של היצירה החקלאית המודרנית בנגב המערבי, כזה שרואה, אז והיום, את החקלאות כנדבך מרכזי של המעשה הציוני.

מרכז המבקרים 'עוז בנגב' מופעל גם כחלל רב תכליתי וכולל סדנאות, כנסים ואירועים, ומהווה עוגן משמעותי לשיתופי פעולה תיירותיים אזוריים.

הקפיטריה המפנקת פועלת גם כחנות המפעל וחלון הראווה של תוצרת הנגב ליצרנים רבים, ומהווה מקום מפגש לצעירי הקיבוץ והאזור.

מרכז המבקרים החדש מהווה את העוגן המרכזי של התיירות האזורית, הן בכמות המבקרים והן בריכוז שיתופי הפעולה האזוריים. מרכז המבקרים 'עוז בנגב' עובד בשיתוף פעולה מלא עם עמותת התיירות "שקמה בשור" ("דרום אדום").

מרכז מבקרים עוז בנגב

קיבוץ נחל עוז

צרו קשר